adidas中国官网
商城简介:adidas中国官网
商城分类:服装/服饰
商城网址:https://www.adidas.com.cn/

adidas中国官网介绍

adidas中国官网--Adidas(阿迪达斯)是全球知名运动品牌,以其创办人阿道夫·达斯勒(Adolf Adi Dassler)命名。在运动世界中,阿迪达斯代表着一种地位的象征,其经典广告语:“没有不可能”(Impossible is nothing)在全世界深入人心。其材质柔软坚韧,质地很细致,主要销售产品包括:服饰、鞋类、配饰、包包等。

服务特色

运动知名品牌